Stichting Desertrose International
CIO Anbi tabel 2022           Begroting 2022          Actueel 2021         Actueel 2020

BATEN                                                                             euro                                     euro                               euro

Opbrengsten bezittingen                                                        0                                           0                                    0
Bijdragen particulieren EPA                                             6.500                                    6.345                             7.395
Bijdragen particulieren Baruch                                      13.000                                  11.265                            10.630
Activiteiten Baruch                                                              250                                          0                                     0
Bijdragen particulieren algemeen                                    2.500                                       150                              1.711
Collecten                                                                                 0                                           0                              3.562
Totaal baten                                                                   22.250                                 17.760                            23.298

LASTEN

Bijdragen t.b.v. EPA                                                        6.500                                    7.040                             6.660
Bijdragen t.b.v. Baruch                                                  13.000                                 12.530                            11.220
Personeelslasten                                                             2.365                                      634                             2.892
Kantoorlasten                                                                         0                                          0                                102
Algemene lasten                                                                335                                       301                                292
Overige lasten                                                                      50                                         50                                 79
Totaal lasten                                                                 22.250                                  20.555                          21.245

Resultaat boekjaar                                                                0                             -      2.795                      +    2.053

Desertrose International
Touching heaven, changing earth