Begroting 2020 Desertrose International

BATEN                                                           euro

Ontvangen giften EPA                                6.950

Ontvangen giften Baruch                        12.000

Giften algemeen                                         3.000

Bijdragen                                                     1.250

                                                                                                      23.200

LASTEN

Giften t.b.v. EPA                                             6.500

Giften t.b.v. Baruch                                     12.000

Personeelslasten                                           4.350

Kantoorlasten                                                        0

Algemene lasten                                               300

Overige lasten                                                     50

                                                                                                      23.200 

Resultaat boekjaar                                                                      -   0

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

Desertrose International
Touching heaven, changing earth