En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!

Openbaring 22:17a

Wij hebben daarnaast ook een verlangen dat de gemeenten gaan bidden, of zoals we het noemen: gaan opstaan om hun geestelijke positie in te nemen.

Daarom komen we graag langs om onderwijs te geven, te coachen, te stimuleren. Onderwijs over (profetische) voorbede en aanbidding, opstaan in je bestemming. Als we onderwijs geven in een gemeente, heeft dit meerdere doelen: persoonlijke groei en gemeenschappelijk groei. Dit laatste resulteert in samen bidden voor de eigen gemeente, de omgeving en/of Israël of de moslimwereld.

Een bijzondere vorm van samenwerking is ons Strategisch Partnerschap met Rafaël Nederland, een vruchtbare familie van gezonde gemeenten. Wij leren van hen, en andersom mogen wij deze gemeenten dienen in onderwijs over voorbede, Israël of de moslimwereld.