Och, mocht Ismaël voor Uw aangezicht leven!

Genesis 17:18

Al vele jaren, lang voor Desertrose een eigen stichting werd, gingen we met teams naar verschillende Arabische landen om daar ter plekke voorbede te doen en christenen te trainen.

Op dit moment werken wij mee aan een bijzonder project in een Arabisch land: het mobiliseren van 62 kerken of gemeenten in een bepaalde stad om 1 dag per maand 24 uur te bidden, met als doel dat uiteindelijk elke minuut van de dag er voor de stad gebeden wordt, zodat we daardoor ook doorbraken van het Koninkrijk van God mogen verwachten. Desertrose zorgt o.a. voor onderwijs en het coachen van de bidders in deze kerken en gemeenten.

Een andere stad in dat land is ook al begonnen met dit project.

In Nederland bidden wij ook voor de moslimwereld. Mocht je belangstelling hebben voor deze gebedsdagen, laat het ons weten.