Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Stichting Desertrose International is een ANBI, doordat zij Strategisch Partnerschap zijn aangegaan met Rafaël Nederland. Daardoor zijn uw giften belastingaftrekbaar.

Postadres

Kerkstraat 8

2223 AL Katwijk

06 501 20 737

homebase.desertrose@gmail.com

 

Giften of betalingen

Desertrose doet haar werk vanuit giften. Als je ons wilt ondersteunen kun  je een algemene gift overmaken op:

NL90 RABO 0145.2347.89, Desertrose te Velsen.

Een andere mogelijk is om een specifieke gift te geven. Dit kan voor Project Baruch of Project Prayer Cover. Project Baruch is met name voor ons werk ten behoeve van Israël en het Joodse volk. Project Prayer Cover is bestemd voor het werk in de Arabische wereld.

(betreft het een specifieke bestemming, graag vermelden)