Stichting Desertrose is geboren vanuit een visie die God ons gegeven heeft. We geloven in onze opdracht en zetten ons daarvoor is. Om ons doel te verwezenlijken zijn ook financiën nodig en daarin zijn we afhankelijk van giften en andere fondsen. Als medewerkers ontvangen we geen salaris.

Een kleine vorm van inkomsten zijn onze zelfgemaakte brochures of ansichtkaarten. Elders op de site is hier meer informatie over te vinden.

Als jij een financiële bijdrage voor ons werk zouden willen geven, dan kun je de informatie hiervoor vinden bij Contact.