BEGROTING 2018

   
           
       

2018

 
       

euro

 

BATEN

         
           

Ontvangen giften EPA

 

7.000

 

Ontvangen giften Baruch

 

9.450

 

Giften algemeen

   

4.000

 

Bijdragen

     

3.050

 
           
         

23.500

           

LASTEN

         
           

Giften t.b.v. EPA

   

7.000

 

Giften t.b.v. Baruch

 

9.450

 

Personeelslasten

   

6.550

 

Kantoorlasten

   

25

 

Algemene lasten

   

400

 

Overige lasten

   

75

 
           
         

23.500

           

Resultaat boekjaar

     

-0