Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Stichting Desertrose International is een ANBI, doordat zij Strategisch Partnerschap zijn aangegaan met Rafaël Nederland. Daardoor zijn uw giften belastingaftrekbaar.

In de gewone communicatie gebruiken wij de naam Desertrose, maar officieel en statutair staan wij geregistreerd te Haarlem als Stichting Desertrose International. De stichting is een internationale gebedsbediening dat zich ten doel stelt het Joodse volk en de Arabische volken terug te brengen bij het hart van de Vader door middel van voorbede en onderwijs.

Tegelijk is onze stichting Strategisch Partner van het kerkgenootschap Rafaël Nederland (Driebergen-Rijsenburg). Hierdoor vallen wij onder hun groepsbeschikking ANBI, maar ons eigen RSIN-nummer is 853157133.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst:  <https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/>
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ . Instelling: Stichting Desertrose International, vestigingsplaats: Haarlem. 

Wilt u specifiekere contactgegevens van ons, ga naar Contact.